logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 531981959

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe OC i dobrowolne AC. Istotą jest ochrona majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.


•    OC każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń działających na terenie Polski. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami szkód /na mieniu i/lub osobie/ wyrządzonych innym osobom.
•    Ubezpieczenie AC -Autocasco zawierane dobrowolnie przez posiadacza pojazdu mechanicznego. ubezpieczenie AUTO CASCO gwarantuje Klientowi finansowe bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży. AC chroni m.in. w razie szkód spowodowanych przez użytkownika podczas kolizji i wypadków, zderzenia z innymi przedmiotami, a także od pożaru, kradzieży, zalania itp. Ochroną są objęte zdarzenia powstałe w kraju jak i zagranicą. 
•    Zielona Karta Ubezpieczenie OC działa na terenie Europy. Jednak wyjeżdżając do innych krajów należy wykupić Zieloną Kartę. Od 1 sierpnia 2007 Zielona Karta wymagana jest na terenie 13 następujących państw: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Iran, Ukraina, Izrael.
•    Ubezpieczenia Assistance. Posiadając ubezpieczenie ASSISTANCE, otrzymasz profesjonalną pomoc, która na miejscu usunie usterkę a w przypadku kolizji/ wypadku lub awarii, która nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, zagwarantowane będzie holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem zastępczego, hotel lub zwrot kosztów poniesionych z powrotem do domu – w zależności od wariantu ubezpieczenia. Assistance nie jest drogim ubezpieczeniem, często dodawany jest do obowiązkowego ubezpieczenia OC.
•    Ubezpieczenie szyb - Dobrowolne ubezpieczenie zawierane oddzielnie od AC. W razie stłuczenia lub uszkodzenia szyby np. kamykiem, szkoda nie spowoduje utraty żadnych zniżek.
•    Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  NNW – obejmuje szkody – trwałe uszczerbki na zdrowiu, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu – od momentu wsiadania do samochodu do czasu jego opuszczenia. W ramach NNW ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie znajdujący się wewnątrz samochodu. NNW jest uzupełnieniem ubezpieczenia OC i AC.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

OC
•    Kupując samochód (lub inny pojazd) nowy u autoryzowanego dealera w Polsce, należy pamiętać, że najpóźniej w dniu jego rejestracji należy wykupić polisę OC.
•    Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli sprzedający nie posiada ważnej polisy OC pamiętaj, że należy koniecznie w dniu kupna pojazdu wykupić takie ubezpieczenie.
•    Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli otrzymasz wraz z nim aktualne ubezpieczenie pamiętaj, że masz tylko 30 dni od dnia zakupu na jego wypowiedzenie.
•    Sprzedając samochód (lub inny pojazd) pamiętaj, że masz obowiązek przekazania ważnego ubezpieczenia OC kupującemu oraz powiadomienia o sprzedaży Towarzystwo Ubezpieczeń.
•    Sprzedając samochód (lub inny pojazd) masz prawo do zwrotu części składki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadałeś) oraz z OC za niewykorzystany okres pod warunkiem, że nabywca wypowie umowę Zakładowi Ubezpieczeń.
•    Pamiętaj, zawsze posiadaj ważne ubezpieczenie OC, gdyż w przeciwnym wypadku nie tylko narazisz się na poważne przykrości finansowe, ale i prawne.
•    Pamiętaj, jeśli wykupiłeś polisę OC płatną w ratach i nie opłacisz rat w terminie ważności polisy, to umowa ta nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
•    Jeśli chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe to powinieneś wypowiedzieć umowę (w formie pisemnej) najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ważności aktualnej polisy, a w przypadku polisy zawartej przez sprzedającego w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Zmieniając Zakład Ubezpieczeń nie tracisz nabytych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
•    Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC - wypadek i roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenia takiego możesz dokonać w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeń sprzedającym polisy OC.
•    Od dnia 1 maja 2004 r. wraz z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej, ochroną w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są skutki zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Chorwacji. Na wyjazd do tych krajów nie jest wymagane zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty.

Zielona Karta
•    System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa, w tym 29 państw będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina. 

Autocasco
•    Pamiętaj abyś miał zawsze aktualne badanie techniczne pojazdu - jego brak w przypadku wystąpienia szkody powoduje brak ochrony ubezpieczeniowej.
•    Jeśli ubezpieczyłeś samochód od ryzyka kradzieży i zgubisz kluczyki do pojazdu, to musisz powiadomić o tym fakcie Towarzystwo Ubezpieczeń i zmienić zamki na nowe, gdyż w przeciwnym wypadku stracisz ochronę ubezpieczeniową.
•    Jeśli nie masz zawartej umowy z wykupioną konsumpcją sumy ubezpieczenia, nie zapomnij doubezpieczyć pojazd po wypłacie odszkodowania.
•    Pamiętaj, aby zabezpieczenia antykradzieżowe w które jest wyposażony pojazd i zgłoszone przy zawieraniu umowy były zawsze sprawne.
•    Jeśli miałeś wypadek a naprawa twojego pojazdu przekroczy 2000 PLN, to jesteś zobowiązany zgodnie z ustawą zrobić nowe badanie techniczne.

,,Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz,
Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz, 
Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko,,
Bruce Lee

Ubezpieczenie domów i mieszkań (mury) - Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle w stadium użytkowania lub budowy oraz lokale mieszkalne. Nieruchomość można ubezpieczyć od zdarzeń losowych czyli m. in. od:

 • pożaru 
 • powodzi 
 • zalania
 • huraganu
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu gazu
 • przepięcia instalacji elektrycznej

Ubezpieczeniem można objąć również skutki akcji ratowniczej przeprowadzonej np. przez straż pożarną, która zgasi pożar, ale zaleje cały dom. Ochronę można rozszerzyć o ryzyko kradzieży i dewastacji
•    Ubezpieczenie wyposażenia mieszkania - Obejmuje najczęściej ruchomości domowe : sprzęt audiowizualny, dzieła sztuki, meble, urządzenia domowe, papiery wartościowe , sprzęt komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne rzeczy wartościowe np. biżuteria oraz ruchomości domowe, zabierane ze sobą wyjeżdżając do pracy lub w podróż. Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi jak kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, pożarem ,zalaniem.
•    Ubezpieczenie domu letniskowego - Ubezpieczenie obejmuje budynek wraz z wyposażeniem. Ochrona obejmuje sprzęt sportowy i turystyczny, narzędzia gospodarcze, stałe elementy domu letniskowego , meble stałe, antresole, drzwi i okna, przenośne kuchnie, piece i kominki, instalacje alarmowe, elementy urządzeń wodnokanalizacyjnych. 
Jest możliwość ubezpieczenia drobnego inwentarzu żywego.
•    Ubezpieczenie domu w budowie - Dom jednorodzinny, wielorodzinny, garaż, budynek gospodarczy, ogrodzenie terenu nieruchomości oraz inne budowle będące w trakcie budowy. Elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i izolacyjne wchodzą w zakres ubezpieczenia. Ochrona obejmuje ryzyko pożaru, deszczu nawalnego, trzęsienia lub zapadania się ziemi, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny.

Największym atutem tego ubezpieczenia jest przyjęcie nowatorskiej konstrukcji zakresu ochrony opartej o zasadę ALL RISKS od wszystkich ryzyk.

Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku, gdzie zdarzają się zalania.

Dodatkowo do każdego ubezpieczenia włączona jest usługa assistance, która zapewnia pomoc w przypadku wystąpienia szkody np. pomoc hydraulika,
informatyka, ślusarza oraz mechanika.


PRZYDATNE INFORMACJE:
•    Pamiętaj, jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, nie otrzymasz odszkodowania, jeśli szkoda powstanie wskutek braku należytej jego konserwacji do której jesteś zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.
•    Zawsze w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli będziesz miał taką potrzebę można zwiększyć dotychczasową sumę ubezpieczenia.
•    Pamiętaj, ubezpieczenie mieszkania / domu od ognia i innych zdarzeń losowych to Twoje priorytetowe ubezpieczenie. W przypadku utraty domu lub mieszkania i mienia ruchomego będziesz musiał startować w życiu od zera!

,,Ten najszczęśliwszy, 
kto znajduje spokój w domu swoim,,
               Johann Wolfgang Goethe

Ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie na życie zapewnia Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe.

Ważną zaletą Polisy na Życie jest zagwarantowanie bliskim środków do życia w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy ubezpieczonego. Świadczenie jest wypłacane w razie pojawienia się tych zdarzeń, np.  spłaca kredyt bankowy, jak i inne zobowiązania finansowe ubezpieczonego, zapewnia ochronę finansową dla bliskich ubezpieczonego, dodatkowo ponosi koszty za leczenie, pobyt w szpitalu, operację, w czasie poważnego zachorowania.

Nowoczesna Polisa na Życie umożliwia także budowanie własnego kapitału na przyszłość. Jest możliwość jego wypłacenia na przykład po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku. 

W zakres Ubezpieczenia na Życie może także wchodzić wypadek inwalidztwa, wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, wypadek w formie poważnego zachorowania, czy wypadek inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku czy choroby. 

W jakiej sytuacji byłaby twoja rodzina, gdybyś zginął w wypadku lub w wyniku choroby nie mógłbyś pracować?

Ubezpieczenia turystyczne to kompleksowa ochrona  podczas wyjazdów  zagranicznych, prywatnych czy  służbowych

 Niezbędny element każdej podróży turystycznej, niewielka składka gwarantująca pokrycie wszelkich kosztów leczenia w kraju i za granicą,
zapewnia nam komfort wypoczynku .Dlatego planując podróż warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia turystycznego, które swoim zakresem obejmuje, np.:

 • koszty leczenia (badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport do szpitala i pobyt w nim, przewiezienia poszkodowanego z kraju do kraju),
 • koszty transportu i repatriacji,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej,
 • koszty ratownictwa,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • bagaż,
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • koszty przerwania podróży,
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
 • sprzęt narciarski.

,,Prawdziwi podróżnicy to ci tylko którzy wyruszają, aby wyruszyć”

Ch. Baudelaire

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje nam dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w placówkach w całej Polsce bez terminów. W ramach ubezpieczenia indywidualnego możliwy jest także wybór wariantu w postaci zasiłku szpitalnego. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu za każdy dzień pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości.


                Polisy gwarantują bezpłatny dostęp do leczenia ambulatoryjnego obejmujące wszystkie zabiegi leczenia nie wymagające całodobowego nadzoru szpitalnego. Najczęściej są to wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, wizyty u specjalistów, szczepienia oraz wizyty domowe.

Zależnie od dobranego pakietu, możemy liczyć na pokrycie kosztów leczenia, badań specjalistycznych takich jak badanie krwi, prześwietlenie, cytologia, , EKG, EEG, Tomografia komputerowa i inne. Polisy w wersji rozszerzonej pokrywają również koszty leków, terapii, opieki nad chorym , transportu oraz rehabilitacji.

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne, a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dobrowolnym Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna)
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy
 • materiały i zapasy opałowe, nawozy sztuczne,
 • środki ochrony roślin, pasze dla zwierząt,
 • uprawy i płody rolne,
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk np. ognia , innych zdarzeń losowych, mogą zostać objęte:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • szyby i inne tłukące się przedmioty
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze

Ubezpieczenie to chroni od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz obejmuje koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń budynku.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji, podczas transportu na terenie miejsca ubezpieczenia.
Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie nagle i nieprzewidziane zdarzenia powstałe wskutek:

 • błędów projektowych lub konstrukcyjnych
 • błędów popełnionych podczas montażu maszyn
 •  braku doświadczenia w obsłudze
 • rozerwania spowodowanego działaniem sil odśrodkowych, zwarcia

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa mienia w zakresie szkód powstałych miedzy innymi wskutek:

 • niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu
 • celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • pożaru , wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami
 • uderzeniem pioruna, katastrofami lotniczymi lub katastrofami innych obiektów latających
 • zalania - działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej
 • czynników atmosferycznych: para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy
 • zdarzeń losowych - takich jak burza, grad, lawina, zapadanie i usuwanie się ziemi
 • czynników technologicznych - blędów w konstrukcji
 • czynników technicznych - np. przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej  przez wyładowanie atmosferyczne

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie nośników danych oraz danych

Grupowe Ubezpieczenia na życie dla Firm

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego.

Umowa ta może zostać rozszerzona o :

 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • śmierć Współmałżonka
 • śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Dziecka
 • śmierć Rodziców
 • śmierć Teściów
 • urodzenie Dziecka
 • urodzenie Dziecka martwego
 • osierocenie Dziecka
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • operacje chirurgiczne
 • rehablitacja medyczna

 

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie
Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie, stanowi rozszerzenie zakresu grupowego ubezpieczenia na życie.

Daje pracownikom i ich rodzinom nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej, świadczonej w renomowanych,
wyposażonych w nowoczesny sprzęt, placówkach medycznych na terenie całego kraju.
Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy. Składka płacona przez pracodawcę może zostać zaliczona jako koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenia osobowe

 • OC z tytułu wykonywanego zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu jest coraz powszechniejsze na naszym rynku. To finansowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba zrekompensować straty, powstałe w wyniku szkody wyrządzonej w związku z wykonywanym zawodem. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania swojego zawodu.

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie występuje często pakietowo ale można też wykupić osobno. Zadziała gdy zdaży się nieszczęśliwy wypadek.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Polisa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku.

Ubezpieczenie OC Firmy

Umowa ubezpieczenia dotyczy odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy (nieruchomości, maszyn, urządzeń, instalacji itp.).

 Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

 • OC najemny
 • OC za szkody powstałe w wyniku wadliwego wykonania
 • OC pracodawcy
 • OC za produkt
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • OC za czyste straty finansowe

Ubezpieczenia turystyczne to kompleksowa ochrona  podczas wyjazdów  zagranicznych, prywatnych czy  służbowych

Ubezpieczenie jest oferowane w kilku wariantach.

Ochroną ubezpieczenia możemy objąć:

Koszty leczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia  obejmuje  nagłe zachorowanie oraz wypadki poza granicami Polski. Ochroną objęte są koszty  leczenia za granicą. Zwrot poniesionych kosztów otrzymasz za konsultacje z lekarzem, zabiegi , specjalistyczne badania  oraz  za pobyt w szpitalu, ale tylko wtedy kiedy leczenia nie można odłożyć do czasu przyjazdu do kraju.

Bagaż podróżny.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia takie jak: kradzież, rabunek lub utrata bagażu wskutek pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, lawiny oraz katastrofy lub wypadku środka komunikacji. Niektóre firmy asekuracyjne zapewniają także ochronę bagażu Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują .

Assistance

Rozszerzona wersja tej polisy obejmuje ryzyko chorób tropikalnych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek rozruchów, zamieszek czy wojny. Możliwe jest również przekazanie wiadomości Twojej rodzinie za pośrednictwem Towarzystwa, w przypadku kiedy nie będziesz mógł się z nią skontaktować.
Jest to dodatkowa pomoc, jakiej udziela  ubezpieczyciel w ramach Twojego ubezpieczenia. Ta usługa zapewnia  o wiele lepszą ochronę niż standardowe ubezpieczenia turystyczne. Dzięki niej otrzymamy szybki dostęp do pomocy medycznej oraz można uregulować wszystkie związane z tym płatności od razu i na miejscu, a nie, jak w przypadku standardowej polisy, kiedy to dopiero po powrocie do kraju ubezpieczyciel wypłaci  odszkodowanie.
Ubezpieczenie assistance to także gwarancja opieki nad dziećmi, bądź ich powrót do domu w przypadku kiedy ty musisz zostać w szpitalu, pokrycie kosztów odwiedzin kogoś z Twojej rodziny, zorganizowanie transportu do domu w przypadku kiedy musisz wcześniej wrócić do kraju, a Twój stan zdrowia na to nie pozwala.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia zobowiązań podmiotów gospodarczych. Coraz częściej są też stosowane jako alternatywa dla gwarancji bankowych.

Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta wskazanej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Gwarancje ubezpieczeniowe ułatwiają, a często wręcz stanowią warunek zawarcia kontraktu z kontrahentem. Pozwalają przedsiębiorcy uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, pozwalają na spełnienie wymagań kontrahentów żądających przedstawienia zabezpieczenia realizacji kontraktu lub usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi.

Adresatami gwarancji ubezpieczeniowych są przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach i realizują kontrakty na dostawę towarów lub usług. Istnieje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych:

 • gwarancja należytego wykonania kontraktu – wnoszona jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Obowiązek jej złożenia musi wynikać bezpośrednio z treści umowy.
 • gwarancja zapłaty wadium – zabezpiecza pokrycie strat organizatora przetargu, gdy zobowiązany, który wygrał przetarg: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, gdy z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy, czy też nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • gwarancja usunięcia wad i usterek – stanowi dla inwestora zabezpieczenie, że ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo - odbiorczym) zostaną należycie i terminowo usunięte.
 • gwarancja zwrotu zaliczki – ma zastosowanie w sytuacji, gdy inwestor wypłaca wykonawcy zaliczki pieniężne na poczet realizowanego kontraktu. Chroni ona interesy inwestora w sytuacji, gdy nierzetelny kontrahent wykorzysta zaliczkę niezgodnie z umową lub rozliczy się z niej w niewłaściwy sposób.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane – ma zastosowanie w sytuacji, gdy udzielana jest za podmiot zobowiązany do terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (inwestor), beneficjentem gwarancji jest wykonawca, tj. podmiot uprawniony do otrzymania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

 • zwalniają przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów,
 • nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy, w odróżnieniu od gwarancji bankowej,
 • zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy wobec kontrahenta,
 • często stanowią warunek zawarcia kontraktu.

Poświęć minutę
i zdobądź tańszą polisę.

Wybierz typ ubezpieczenia:

PRYWATNE
FIRMOWE

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Na życie
Zdrowotne
Rolne
Dom i mieszkanie
Inne
Wpisz swoją branżę:

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Ubezpieczenie mienia
Grupowe na życie
OC zawodowe
Inne
Nazwa ubezp.: Kiedy kończy się Twoje ubezpieczenie?
Styczeń
Kwiecień
Lipiec
Październik
Luty
Maj
Sierpień
Listopad
Anuluj
Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

Teraz podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.

Imię i nazwisko: Telefon: E-mail:
X

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz z siedzibą w Bełchatowie (adres: ul. Nehrebeckiego 1, 97-400 Bełchatów) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

X

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz i inne podmioty Grupy Kwapisz (Biuro Rachunkowe Kwapisz s.c., Systemy Informatyczne Kwapisz s.c.) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”

Wyślij
Tańsza polisa
treść błędu