logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 531981959

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe OC i dobrowolne AC. Istotą jest ochrona majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.


•    OC każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń działających na terenie Polski. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami szkód /na mieniu i/lub osobie/ wyrządzonych innym osobom.
•    Ubezpieczenie AC -Autocasco zawierane dobrowolnie przez posiadacza pojazdu mechanicznego. ubezpieczenie AUTO CASCO gwarantuje Klientowi finansowe bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży. AC chroni m.in. w razie szkód spowodowanych przez użytkownika podczas kolizji i wypadków, zderzenia z innymi przedmiotami, a także od pożaru, kradzieży, zalania itp. Ochroną są objęte zdarzenia powstałe w kraju jak i zagranicą. 
•    Zielona Karta Ubezpieczenie OC działa na terenie Europy. Jednak wyjeżdżając do innych krajów należy wykupić Zieloną Kartę. Od 1 sierpnia 2007 Zielona Karta wymagana jest na terenie 13 następujących państw: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Iran, Ukraina, Izrael.
•    Ubezpieczenia Assistance. Posiadając ubezpieczenie ASSISTANCE, otrzymasz profesjonalną pomoc, która na miejscu usunie usterkę a w przypadku kolizji/ wypadku lub awarii, która nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, zagwarantowane będzie holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem zastępczego, hotel lub zwrot kosztów poniesionych z powrotem do domu – w zależności od wariantu ubezpieczenia. Assistance nie jest drogim ubezpieczeniem, często dodawany jest do obowiązkowego ubezpieczenia OC.
•    Ubezpieczenie szyb - Dobrowolne ubezpieczenie zawierane oddzielnie od AC. W razie stłuczenia lub uszkodzenia szyby np. kamykiem, szkoda nie spowoduje utraty żadnych zniżek.
•    Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  NNW – obejmuje szkody – trwałe uszczerbki na zdrowiu, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu – od momentu wsiadania do samochodu do czasu jego opuszczenia. W ramach NNW ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie znajdujący się wewnątrz samochodu. NNW jest uzupełnieniem ubezpieczenia OC i AC.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

OC
•    Kupując samochód (lub inny pojazd) nowy u autoryzowanego dealera w Polsce, należy pamiętać, że najpóźniej w dniu jego rejestracji należy wykupić polisę OC.
•    Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli sprzedający nie posiada ważnej polisy OC pamiętaj, że należy koniecznie w dniu kupna pojazdu wykupić takie ubezpieczenie.
•    Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli otrzymasz wraz z nim aktualne ubezpieczenie pamiętaj, że masz tylko 30 dni od dnia zakupu na jego wypowiedzenie.
•    Sprzedając samochód (lub inny pojazd) pamiętaj, że masz obowiązek przekazania ważnego ubezpieczenia OC kupującemu oraz powiadomienia o sprzedaży Towarzystwo Ubezpieczeń.
•    Sprzedając samochód (lub inny pojazd) masz prawo do zwrotu części składki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadałeś) oraz z OC za niewykorzystany okres pod warunkiem, że nabywca wypowie umowę Zakładowi Ubezpieczeń.
•    Pamiętaj, zawsze posiadaj ważne ubezpieczenie OC, gdyż w przeciwnym wypadku nie tylko narazisz się na poważne przykrości finansowe, ale i prawne.
•    Pamiętaj, jeśli wykupiłeś polisę OC płatną w ratach i nie opłacisz rat w terminie ważności polisy, to umowa ta nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
•    Jeśli chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe to powinieneś wypowiedzieć umowę (w formie pisemnej) najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ważności aktualnej polisy, a w przypadku polisy zawartej przez sprzedającego w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Zmieniając Zakład Ubezpieczeń nie tracisz nabytych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
•    Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC - wypadek i roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenia takiego możesz dokonać w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeń sprzedającym polisy OC.
•    Od dnia 1 maja 2004 r. wraz z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej, ochroną w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są skutki zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Chorwacji. Na wyjazd do tych krajów nie jest wymagane zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty.

Zielona Karta
•    System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa, w tym 29 państw będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina. 

Autocasco
•    Pamiętaj abyś miał zawsze aktualne badanie techniczne pojazdu - jego brak w przypadku wystąpienia szkody powoduje brak ochrony ubezpieczeniowej.
•    Jeśli ubezpieczyłeś samochód od ryzyka kradzieży i zgubisz kluczyki do pojazdu, to musisz powiadomić o tym fakcie Towarzystwo Ubezpieczeń i zmienić zamki na nowe, gdyż w przeciwnym wypadku stracisz ochronę ubezpieczeniową.
•    Jeśli nie masz zawartej umowy z wykupioną konsumpcją sumy ubezpieczenia, nie zapomnij doubezpieczyć pojazd po wypłacie odszkodowania.
•    Pamiętaj, aby zabezpieczenia antykradzieżowe w które jest wyposażony pojazd i zgłoszone przy zawieraniu umowy były zawsze sprawne.
•    Jeśli miałeś wypadek a naprawa twojego pojazdu przekroczy 2000 PLN, to jesteś zobowiązany zgodnie z ustawą zrobić nowe badanie techniczne.

,,Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz,
Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz, 
Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko,,
Bruce Lee

Ubezpieczenie domów i mieszkań (mury) - Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle w stadium użytkowania lub budowy oraz lokale mieszkalne. Nieruchomość można ubezpieczyć od zdarzeń losowych czyli m. in. od:

 • pożaru 
 • powodzi 
 • zalania
 • huraganu
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu gazu
 • przepięcia instalacji elektrycznej

Ubezpieczeniem można objąć również skutki akcji ratowniczej przeprowadzonej np. przez straż pożarną, która zgasi pożar, ale zaleje cały dom. Ochronę można rozszerzyć o ryzyko kradzieży i dewastacji
•    Ubezpieczenie wyposażenia mieszkania - Obejmuje najczęściej ruchomości domowe : sprzęt audiowizualny, dzieła sztuki, meble, urządzenia domowe, papiery wartościowe , sprzęt komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne rzeczy wartościowe np. biżuteria oraz ruchomości domowe, zabierane ze sobą wyjeżdżając do pracy lub w podróż. Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi jak kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, pożarem ,zalaniem.
•    Ubezpieczenie domu letniskowego - Ubezpieczenie obejmuje budynek wraz z wyposażeniem. Ochrona obejmuje sprzęt sportowy i turystyczny, narzędzia gospodarcze, stałe elementy domu letniskowego , meble stałe, antresole, drzwi i okna, przenośne kuchnie, piece i kominki, instalacje alarmowe, elementy urządzeń wodnokanalizacyjnych. 
Jest możliwość ubezpieczenia drobnego inwentarzu żywego.
•    Ubezpieczenie domu w budowie - Dom jednorodzinny, wielorodzinny, garaż, budynek gospodarczy, ogrodzenie terenu nieruchomości oraz inne budowle będące w trakcie budowy. Elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i izolacyjne wchodzą w zakres ubezpieczenia. Ochrona obejmuje ryzyko pożaru, deszczu nawalnego, trzęsienia lub zapadania się ziemi, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny.

Największym atutem tego ubezpieczenia jest przyjęcie nowatorskiej konstrukcji zakresu ochrony opartej o zasadę ALL RISKS od wszystkich ryzyk.

Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku, gdzie zdarzają się zalania.

Dodatkowo do każdego ubezpieczenia włączona jest usługa assistance, która zapewnia pomoc w przypadku wystąpienia szkody np. pomoc hydraulika,
informatyka, ślusarza oraz mechanika.


PRZYDATNE INFORMACJE:
•    Pamiętaj, jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, nie otrzymasz odszkodowania, jeśli szkoda powstanie wskutek braku należytej jego konserwacji do której jesteś zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.
•    Zawsze w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli będziesz miał taką potrzebę można zwiększyć dotychczasową sumę ubezpieczenia.
•    Pamiętaj, ubezpieczenie mieszkania / domu od ognia i innych zdarzeń losowych to Twoje priorytetowe ubezpieczenie. W przypadku utraty domu lub mieszkania i mienia ruchomego będziesz musiał startować w życiu od zera!

,,Ten najszczęśliwszy, 
kto znajduje spokój w domu swoim,,
               Johann Wolfgang Goethe

Ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie na życie zapewnia Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe.

Ważną zaletą Polisy na Życie jest zagwarantowanie bliskim środków do życia w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy ubezpieczonego. Świadczenie jest wypłacane w razie pojawienia się tych zdarzeń, np.  spłaca kredyt bankowy, jak i inne zobowiązania finansowe ubezpieczonego, zapewnia ochronę finansową dla bliskich ubezpieczonego, dodatkowo ponosi koszty za leczenie, pobyt w szpitalu, operację, w czasie poważnego zachorowania.

Nowoczesna Polisa na Życie umożliwia także budowanie własnego kapitału na przyszłość. Jest możliwość jego wypłacenia na przykład po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku. 

W zakres Ubezpieczenia na Życie może także wchodzić wypadek inwalidztwa, wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, wypadek w formie poważnego zachorowania, czy wypadek inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku czy choroby. 

W jakiej sytuacji byłaby twoja rodzina, gdybyś zginął w wypadku lub w wyniku choroby nie mógłbyś pracować?

Ubezpieczenia turystyczne to kompleksowa ochrona  podczas wyjazdów  zagranicznych, prywatnych czy  służbowych

 Niezbędny element każdej podróży turystycznej, niewielka składka gwarantująca pokrycie wszelkich kosztów leczenia w kraju i za granicą,
zapewnia nam komfort wypoczynku .Dlatego planując podróż warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia turystycznego, które swoim zakresem obejmuje, np.:

 • koszty leczenia (badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport do szpitala i pobyt w nim, przewiezienia poszkodowanego z kraju do kraju),
 • koszty transportu i repatriacji,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej,
 • koszty ratownictwa,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • bagaż,
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • koszty przerwania podróży,
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
 • sprzęt narciarski.

,,Prawdziwi podróżnicy to ci tylko którzy wyruszają, aby wyruszyć”

Ch. Baudelaire

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje nam dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w placówkach w całej Polsce bez terminów. W ramach ubezpieczenia indywidualnego możliwy jest także wybór wariantu w postaci zasiłku szpitalnego. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu za każdy dzień pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości.


                Polisy gwarantują bezpłatny dostęp do leczenia ambulatoryjnego obejmujące wszystkie zabiegi leczenia nie wymagające całodobowego nadzoru szpitalnego. Najczęściej są to wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, wizyty u specjalistów, szczepienia oraz wizyty domowe.

Zależnie od dobranego pakietu, możemy liczyć na pokrycie kosztów leczenia, badań specjalistycznych takich jak badanie krwi, prześwietlenie, cytologia, , EKG, EEG, Tomografia komputerowa i inne. Polisy w wersji rozszerzonej pokrywają również koszty leków, terapii, opieki nad chorym , transportu oraz rehabilitacji.

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne, a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dobrowolnym Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna)
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy
 • materiały i zapasy opałowe, nawozy sztuczne,
 • środki ochrony roślin, pasze dla zwierząt,
 • uprawy i płody rolne,
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Poświęć minutę
i zdobądź tańszą polisę.

Wybierz typ ubezpieczenia:

PRYWATNE
FIRMOWE

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Na życie
Zdrowotne
Rolne
Dom i mieszkanie
Inne
Wpisz swoją branżę:

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Ubezpieczenie mienia
Grupowe na życie
OC zawodowe
Inne
Nazwa ubezp.: Kiedy kończy się Twoje ubezpieczenie?
Styczeń
Kwiecień
Lipiec
Październik
Luty
Maj
Sierpień
Listopad
Anuluj
Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

Teraz podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.

Imię i nazwisko: Telefon: E-mail:
X

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz z siedzibą w Bełchatowie (adres: ul. Nehrebeckiego 1, 97-400 Bełchatów) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

X

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz i inne podmioty Grupy Kwapisz (Biuro Rachunkowe Kwapisz s.c., Systemy Informatyczne Kwapisz s.c.) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”

Wyślij
Tańsza polisa
treść błędu